luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6761 ha
Intravilan: 482,66 ha
Extravilan: 6279,08 ha
Populatie: 3502
Gospodarii: 1541
Nr. locuinte: 1364
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie: Vlăsineşti, Sârbi, Miron Costin
Asezarea geografica:
Localitatea este situată în N-E judeţului Botoşani
DJ 282
35 km de municipiul Botoşani
3 km de oraşul Săveni
Activitati specifice zonei:
Agricultură (cultivarea pământului)
Creşterea animalelor şi valorificarea produselor rezultate
Consultanţă agricolă
Gospodărie comunală
Administraţie publică locală
Asistenţă socială
Învăţământ
Sănătate
Cultură şi culte
Industrie (fabrică de caşcaval)
Activitati economice principale:
Prestări servicii (morărit, fabricat uleiuri brute, lucrări agricole, transport materiale, producţie agricolă)
Confecţionat bolţari, ţiglă, dale din beton pentru pavaje)
Întreprinzători privaţi
Comerţ divers (societăţi comerciale)
Zootehnie
Meseriaşi
Valorificarea produselor agricole şi animaliere la preţul pieţei (grâu, porumb, carne, lapte şi derivatele acestuia)
Obiective turistice:
Cadru natural generos
Terenuri agricole fertile
Produse agricole ieftine
Posibilităţi de asociere în agricultură
Consultanţă agricolă gratuită
Disponibilităţi reale de forţă de muncă
SC "Lacto Solomonescu" SRL - specializată în prelucrarea laptelui
SA "Agro-Solomonescu" - specializată în cultivarea pământului şi exploatarea vacilor de rasă
Posibilităţi reamenajare bază piscicolă
Obeliscul Eroilor Neamului aflat în centrul localităţii Vlăsineşti
Fondul muzeistic "Dumitru Corbea" aflat în incinta Şcolii din localitatea Sârbi
Evenimente locale:
Hramul bisericii Adormirea Maicii Domnului, localitatea Vlăşineşti în 15 august
Facilitati oferite investitorilor:
Un bun potenţial uman
Birocraţie "zero"
Taxe minime
Sprijin necondiţionat din partea Consiliul Local pentru investitori privind cumpărarea de terenuri
Forţă de muncă calificată şi necalificată ieftină
Telefonie fixă şi mobilă
Cablu TV
Acces la DJ 282
Distanţa faţă de cel mai apropiat oraş (Săveni) este de 3 km
Materiale de construcţie omologate, uşor accesibile şi de calitate
Proiecte de investitii:
Modernizarea administraţiei publice locale prin proiectul "Crearea şi dezvoltarea unui sistem novativ de informare, comunicare, colectare şi gestionara fondurilor publice ale comunei Vlăsineşti"
Înfrăţiri - prin atragerea de investitori străini prin parteneriate
Înfiinţare microfermă de creştere şi valorificarea melcilor
Înfiinţarea unei societăţi comerciale la nivelul primăriei (unică în judeţ)
Proiect "Construcţia şcolii din localitatea Sârbi" cu fonduri de la Banca Mondială
Proiect "Construcţia şcolii din localitatea Vlăsineşti" cu fonduri de la Banca Mondială
Proiect privind reconstrucţia sediului primăriei
Proiect privind amenajarea de trotuare (din dale de beton) în întreaga comună
Proiect privind asfaltarea drumului ce face legătura între satele Miron Costin, Sârbi şi Vlăsineşti
Proiect privind pietruirea tuturor uliţelor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu